CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT

Cốt cách tạo dựng thương hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT

Cốt cách tạo dựng thương hiệu

Bản tin HT

Tham quan và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV

Upload: 11-05-2017

Vừa qua, Lãnh đạo Công ty HT cùng các chuyên gia, cố vấn cao cấp có chuyến thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tại TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV tại TP Đà Lạt.

Ông  Hoàng Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT dẫn đầu đoàn công tác tham quan và làm việc về quy trình lưu trữ, số hóa tài liệu, công nghệ quản lý, vận hành, khai thác kho lưu trữ chuyên dụng của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II và IV.

Trong các buổi làm việc với các Trung tâm, các bên đều khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác trong ngành Văn thư - Lưu trữ. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vị trí và vai trò của các công ty hoạt động trong ngành Văn thư - Lưu trữ nói chung và HT nói riêng. Bên cạnh cuộc trao đổi và tiếp xúc với lãnh đạo Trung tâm, đoàn công tác còn được tham quan và tìm hiểu kho tư liệu của các Trung tâm với sự hướng dẫn của cán bộ tại đây.

 

 

 

 

 

Faq ĐẶT CÂU HỎI


Bản tin HT

Copyright © 2015 by htjsc.com.vn - All Rights Reserved - Design by Helios Viet Nam