CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT

Cốt cách tạo dựng thương hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT

Cốt cách tạo dựng thương hiệu

Dự án

Kinh nghiệm thực hiện các dự án

Upload: 25-06-2016

Sau một thời gian hoạt động và phát triển, Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT đã và đang thực hiện nhiều dự án cho các Cơ quan, ban, ngành trên toàn quốc.

Về dịch vụ Chỉnh lý tài liệu: HT đã tham gia thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ với nhiều loại hình tài liệu như: Tài liệu hành chính của các Cơ quan, tổ chức; Tài liệu chuyên môn như: Thuế, kho bạc, hải quan, xây dựng cơ bản,...

Về dịch vụ Số hóa tài liệu: HT đã tham gia thực hiện tạo lập, chuyển đổi, số hóa thông tin tài liệu, nhập liệu cho các tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của nhiều Cơ quan, tổ chức nhà nước.

Về dịch vụ Cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ: HT đã và đang cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ như: Hộp lưu trữ, bìa hồ sơ, giá sắt lưu trữ.... cho nhiều Cơ quan, tổ chức nhà nước.

Tất cả các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cung cấp vật tư, thiết bị lưu trữ đều hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, luôn nhận được sự đánh giá cao từ các Cơ quan quản lý nhà nước, sự tin tưởng, ủng hộ từ phía các khách hàng.

Faq ĐẶT CÂU HỎI


Bản tin HT

Copyright © 2015 by htjsc.com.vn - All Rights Reserved - Design by Helios Viet Nam