CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT

Cốt cách tạo dựng thương hiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ - SỐ HÓA TÀI LIỆU HT

Cốt cách tạo dựng thương hiệu

Bản tin HT

Công tác lưu trữ tài liệu tại Công ty CP Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT

Upload: 16-07-2016

Sau một thời gian phân loại và chỉnh lý, phòng Lưu trữ - Số hóa kết hợp với các phòng ban trong công ty, đã hoàn thiện công tác lưu trữ tại Công ty CP Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT, tài liệu sau khi được chỉnh lý đã được cho vào hộp bảo quản và sắp xếp lên giá.

 

Một số hình ảnh tài liệu sau khi được chỉnh lý:

 

 

Faq ĐẶT CÂU HỎI


Bản tin HT

Copyright © 2015 by htjsc.com.vn - All Rights Reserved - Design by Helios Viet Nam